Sådderna är känsliga i början och kan behöva extra hjälp, ta en PET-flaska och gör ett litet miniväxthus!

Du behöver

 • En petflaska
 • En mattkniv
 • En borrmaskin
 • En liten kruka med växt
 • Vattensugande snöre/en remsa av en gammal disktrasa/en remsa av en gammal mopp


Steg för steg

 • Kapa petflaskan med en tredjedel i toppen och två tredjedelar nedanför
 • Borra hål i korkan (för att släppa ut lite lagom med fukt)
 • Tryck in vattensugande snöre/disktraseremsa i botten avkrukan
 • Fyll botten av petflaskan med vatten
 • Häng ner det vattensugande i vattnet och ställ i krukan i petflaskan
 • På med toppen!


Faktaruta

Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser. Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder av den värmestrålning som är på väg att lämna jorden. Värmen i växthusgasen återstrålas sedan vid en längre våglängd, som absorberas igen osv, osv.

På samma sätt fungerar glaset eller plasten i ett växthus.

På grund av växthusgaserna stannar värmestrålningen kvar i atmosfären tills den har en så lång våglängd att den inte längre kan absorberas, utan strålar ut i rymden. Fenomenet kallas för växthuseffekten och den är nödvändig för allt liv på jorden. Utan den naturliga växthuseffekten skulle jorden vara ungefär 30 grader kallare än den är idag. När mängden växthusgaser i atmosfären ökar förstärks växthuseffekten. Det är som att lägga en extra filt över jorden, vilket leder till att jordens medeltemperatur ökar. Det är den här temperaturökningen som kallas global uppvärmning och den globala uppvärmningen är orsaken till att klimatet förändras.

Då önskar man att man kunde “borra fler hål i korken”...


Referens: Naturskyddsföreningen

GardenR i mobilen

Trädgård- och odlingsplanering, inspiration och hjälp
- alltid i fickan.

Testa GardenR idag och upptäck hur smidigt trädgårdsplaneringen kan gå!

Adress

Bytaregatan 4D
222 21 Lund
(+46) 46-291 291
info@gardenr.com
Press