Allmänna villkor / Användarvillkor

Gardenr AB org.nr 559201-9987. Dessa villkor reglerar användningen av de av Gardenr AB tillhandahållna tjänster som beskrivs nedan i dessa villkor. 
Reviderad 2022-12-16

1. Allmänt
Tjänsterna tillhandahålls via den mobila appen GardenR och webbplatsen gardenr.com. Du som användare av Gardenrs tjänster förbinder dig att följa dessa användarvillkor och genom att aktivera ett konto (det är kostnadsfritt att registrera ett användarkonto) godkänner du dessa villkor. 

Användarvillkoren för Gardenr skall styras av svenska lagar och eventuella konflikter skall lösas i Lunds Tingsrätt, Sverige. Personer under 18 år får inte använda tjänsterna utan målsmans godkännande.

2. Användning av Gardenrs tjänster
Allt innehåll som tillhandahålls genom tjänsterna ägs av Gardenr AB och skyddas av upphovsrätt. Allting som är utvecklat av Gardenr AB, tillhör Gardenr AB och får inte användas utan tillstånd av Gardenr AB. 

När du installerar appen GardenR erhåller du en icke-exklusiv, icke överlåtbar, återkallelig licens att ladda ned, installera och använda appen i syfte att nyttja tjänsten för dess avsedda syfte (trädgård). Gardenr AB förbehåller sig rätten att ta bort information som inte ligger i linje med appens syfte från applikationen. All data som sparas i appen GardenR får lov att användas av Gardenr AB för att förbättra tjänsten för användarna. 

Genom att köpa en kurs erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till kursen som gäller i 365 dagar (om inget annat särskilt anges), i enlighet med dessa användarvillkor.

Videos tillhandahålls via Youtubes plattform, när du tittar på videos via Youtube är du bunden till Youtubes användarvillkor

Tjänsterna är endast för privat bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål. Dina användarkonton är personliga och du får inte överlåta dem till någon annan eller låta någon annan använda tjänsterna genom dina användarkonton. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst från obehöriga. All kopiering och otillbörlig vidarespridning av kurser och annat innehåll av tjänsterna är förbjuden. Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra.

Gardenr AB har rätt att, i rimlig omfattning, stänga av tjänsterna för till exempel uppgraderingar och service.

3. Tekniska förutsättningar
Du är själv ansvarig för att säkerställa åtkomst till en internetkapacitet som behövs för att kunna använda tjänsterna. Eventuella kostnader för t.ex. överföring av data och meddelandetjänster ansvarar inte Gardenr AB för. Vidare är du själv ansvarig för att uppdatera den hård- eller mjukvara som behövs för att få tillgång till tjänsterna.

4. Avtalstid och ångerrätt
Vid köp kurs har du rätt att ångra ditt köp och erhålla full återbetalning, inom fjorton 14 dagar från det att du betalat för en kurs, om du inte har påbörjat kursen. När du köper en kurs har du tillgång till kursen och materialet i 365 dagar. 

Vill du ångra ett köp av appen behöver du begära återbetalning via App Store eller Google Plays respektive tjänster. Du kan prenumerera på appen månadsvis (19kr). Du kan när som helst säga upp din prenumeration.

5. Uppsägning
Om du har en prenumeration på GardenR, betald via App Store eller Google Play, säger du upp prenumerationen via deras respektive tjänster och enligt deras policys. För mer information om uppsägning: App Store. Google Play. För mer information om Apples standard villkor se Standard Apple Terms of Use (EULA) Om du har registrerat dig för en kostnadsfri eller rabatterad provprenumeration och inte vill förnya den måste du säga upp den minst 24 timmar innan provperioden upphör.

När du säger upp din prenumeration har du fortfarande tillgång till funktionerna på den nivån du betalt för till dess att din prenumerationsperiod löper ut. Därefter förlorar du åtkomst till de funktioner som var kopplade till din prenumeration.

Prenumeration via App Store eller Google Play Store  hanteras via deras respektive policyer.

6. Ändring av pris eller villkor
Gardenr AB förbehåller sig rätten att ändra priser eller villkor för tjänsterna, inklusive dessa användarvillkor ifall detta är nödvändigt på grund av väsentliga förändringar i omständigheterna. Ändrade villkor ska meddelas i förväg via epost eller ett meddelande i tjänsterna och kan även komma att publiceras på vår webbplats. Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare behöver inte meddelas dig och kan börja gälla omedelbart. 

7. Personuppgifter
Genom att Du registrerar Dig hos oss och skapar användarkonto godkänner Du att vi behandlar Dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Gardenrs tjänster. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här

Vidare samtycker Du till att vi kan komma att använda Dina personuppgifter för att skicka information eller vinster till Dig samt information eller vinster från och/eller om våra samarbetspartners. Om Du inte önskar att vi använder Dina personuppgifter i syfte att tillställa Dig sådan information ber vi Dig meddela oss detta via epost.

Om Du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort (vissa uppgifter är dock nödvändiga för Din användning av Gardenrs tjänster) eller om Du inte längre vill få information eller vinster från oss och/eller våra samarbetspartners är Du välkommen att kontakta oss via epost och uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter Du önskar ändra och på vilket sätt dessa skall ändras.

8. Friskrivning och force majeure
Gardenrs tjänster, inklusive allt innehåll, alla applikationer (inklusive uppdateringar eller ändringar), funktioner, tillhandahålls i befintligt skick och användningen av denna sker på användarens egen risk.

Gardenr friskriver sig från skyldighet att tillhandahålla tjänster till Dig om detta inte går eller blir orimligt dyrt på grund av krig eller upplopp, terrorhandling, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda, explosion, naturkatastrof, allvarlig störning i tele- eller internetkommunikationer, lag eller beslut av offentlig myndighet eller annan liknande omständighet som vi inte råder över och inte heller rimligen kunnat förutse.

9. Kontakt
För att komma i kontakt med GardenR AB mejlar du info@gardenr.com