Allmänna villkor.

Allmänt

Allting som är utvecklat av Gardenr AB, tillhör Gardenr AB och får inte användas utan tillstånd av Gardenr AB.

All data som sparas i Appen Gardenr får lov att användas av Gardenr AB för att förbättra tjänsten för användarna.

Gardenr AB förbehåller sig rätten att ta bort information som inte ligger i linje med Appens syfte (trädgård) från applikationen

Gardenr AB förbehåller sig rätten att blockera och ta bort användare som missbrukar syftet (trädgård) med Applikationen

Användarvillkoren för Gardenr skall styras av svenska lagar och eventuella konflikter skall lösas i Lunds Tingsrätt, Sverige.

AVTALSTID, UPPSÄGNING, ÅNGERRÄTT OCH ÅTERBETALNING

Part äger rätt att säga upp avtalet med iakttagande av en månads uppsägningstid.

Om du har en prenumeration på GardenR, betald via App Store eller Google Play, säger du upp prenumerationen via deras respektive tjänster och enligt deras policys. För mer information om uppsägning: App Store. Google Play. För mer information om Apples standard villkor se Standard Apple Terms of Use (EULA)

När du säger upp din prenumeration har du fortfarande tillgång till funktionerna på den nivån du betalt för till dess att din prenumerationsperiod löper ut.

Om du har en betald prenumeration och nedgraderar till en lägre nivå, Free-nivån kommer du att förlora åtkomst till funktionerna kopplade till den högre nivån när prenumerationsperioden löper ut.

Prenumeration via App Store eller Google Play Store  hanteras via deras respektive policyer.

PERSONUPPGIFTER

Genom att Du registrerar Dig hos oss godkänner Du att vi behandlar Dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Gardenrs tjänster.

Vidare samtycker Du till att vi kan komma att använda Dina personuppgifter för att skicka information eller vinster till Dig samt information eller vinster från och/eller om våra samarbetspartners. Om Du inte önskar att vi använder Dina personuppgifter i syfte att tillställa Dig sådan information ber vi Dig meddela oss detta via epost.

Om Du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort (vissa uppgifter är dock nödvändiga för Din användning av Gardenrs tjänster) eller om Du inte längre vill få information eller vinster från oss och/eller våra samarbetspartners är Du välkommen att kontakta oss via epost och uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter Du önskar ändra och på vilket sätt dessa skall ändras.

FRISKRIVNING OCH FORCE MAJEURE

Gardenrs tjänster, inklusive allt innehåll, alla applikationer (inklusive uppdateringar eller ändringar), funktioner, tillhandahålls i befintligt skick och användningen av denna sker på användarens egen risk.

Gardenr friskriver sig från skyldighet att tillhandahålla tjänster till Dig om detta inte går eller blir orimligt dyrt på grund av krig eller upplopp, terrorhandling, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda, explosion, naturkatastrof, allvarlig störning i tele- eller internetkommunikationer, lag eller beslut av offentlig myndighet eller annan liknande omständighet som vi inte råder över och inte heller rimligen kunnat förutse.

Lycka till och hoppas det blir kul att använda Gardenr!


Adress

Bytaregatan 4D
222 21 Lund
(+46) 46-291 291
info@gardenr.com
Press