Näringsvatten på lupin

Blomsterlupin är ett problem på delar av vår mark, den tränger ut andra växter och bekämpas därför genom att slås flera ggr om året. Jag har sedan testat att först torka och sedan kompostera samt som alternativ fermentera lupinerna. Fermenteringen ger näringsvatten som jag kan använda vilket är något positivt i ekvationen. Dock låter jag alltid frö gå till förbränning då de klassas som giftiga och jag litar inte på att fermentering eller värmen i komposten bryter ner dess grobarhet helt.

Idag (maj 2022) omfattas inte blomsterlupin av lagstiftningen som rör invasiva främmande arter, men eftersom blomsterlupin är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att du avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om du har den på sin mark.

Om du skulle hitta blomsterlupin i naturen eller på din tomt är det bra om du rapporterar in det till artportalen via invasivaarter.nu - det hjälper forskare!

Jag har visat andra arter som sprider sig och som det är bra om vi hjälps åt att rapportera in i detta klippet - rapportera invasiva arter.

Du behöver
- Lie/trimmer
- Tunna

Steg för steg
- Slå lupiner
- Lägg i tunna med tapp
- Fyll på med vatten

GardenR i mobilen

Trädgård- och odlingsplanering, inspiration och hjälp
- alltid i fickan.

Testa GardenR idag och upptäck hur smidigt trädgårdsplaneringen kan gå!

Adress

Bytaregatan 4D
222 21 Lund
(+46) 46-291 291
info@gardenr.com
Press