Trädgårdshacks

Black week sur/basisk

Nästa steg i jordtemaveckan är att kontrollera om din jord är sur eller basisk. En del växter föredrar det ena och andra det andra. Man kan göra ett enkelt hemtest för att testa sin jord. Syra reagerar med basiskt så om man häller vinäger i en burk med jord och bikarbonat och vatten i en annan burk med jord så kan man se var det bubblar lite och låter lite. Är det där man hällt bikarbonat är jorden sur, är det där man hällt vinäger är den basisk/kalkrik, händer inget är den nära neutral. Det är ett grovt mått men kan ge en fingervisning om åt vilket håll jorden lutar.

Du behöver
- Jord
- Burkar
- Vinäger
- Bikarbonat
- Vatten

Steg för steg
- Lägg lite jord i 2 burkar
- Häll på lite vinäger i den ena
- Häll på lite bikarbonat och vatten i den andra
- Lyssna och titta efter bubblor

Adress

Lilla Fiskaregatan 1A
222 22 Lund

Kontakt

(+46) 46-291 291
info@gardenr.com
Press