7/3/2024

Treeco Group stärker sitt digitala erbjudande genom förvärv av GardenR

Treeco Group är marknadsledande i Norden inom växtmaterial och produkter för anläggande av grön infrastruktur. Genom förvärvet av GardenR stärks den digitala förmågan samt gruppens kunskapserbjudande. GardenR startades 2019 av Filip Johansson och utvecklar digitala plattformar för skötsel/odling samt utbildning inom grön infrastruktur. Verksamheten har fram till nu varit inriktad mot privatpersoner.

"Med vårt digitala erbjudande har vi verkat för att våra kunder ska ha smarta verktyg som gör det enkelt att göra rätt avseende skötsel och hantering av växter. Vi ser nu fram emot att utveckla våra produkter vidare mot företag och organisationer tillsammans med övriga bolag i Treecokoncernen.” – Filip Johansson, VD för GardenR.

”Förvärvet av GardenR är en viktig strategisk pusselbit som adderar avgörande digital kompetens till vår koncern. GardenR ger oss förutsättningar att inom kort erbjuda våra kunder den ledande digitala plattformen för rådgivning, försäljning, skötsel och utbildning inom grön infrastruktur.” –Anders Brattwall, VD Treeco Group

Om GardenR AB

GardenR grundades 2019 av Filip Johansson och Nordic Delta Group. Bolagets kontor ligger i Lund och har medarbetare med god kompetens inom mjukvaruutveckling och design.


Om Treeco Group

Treeco omfattar de marknadsledande företagen Stångby Plantskola, Kortegaards Planteskole, HPJ Garden, Rögle Plantskola och nu även GardenR, med en sammanlagd omsättning på caSEK250m och 90 anställda fördelade på flera orter i Sverige och Danmark.

Vi förser kunder inom en mängd olika branscher med växtmaterial och kring produkter för anläggande av grön infrastruktur samt erbjuder utbildning för grön urbanisering.

Adress

Bytaregatan 4D
222 21 Lund
(+46) 46-291 291
info@gardenr.com
Press