23/1/2023

GardenRs nya digitala tjänst. Trädgårdskurser online.

GardenR har lanserat en utbildningsplattform. Fokus är att hjälpa trädgårdsintresserade bygga upp kunskap om trädgård och odling och dessutom samtidigt skapa en hållbar trädgård med ökad biologisk mångfald. Syftet med kurserna är att erbjuda ett sätt att lära sig på ett enkelt och roligt sätt som alla kan förstå. I första kursen beskriver och visar Filip Johansson, grundare av GardenR, hur du kan komma igång med att få ett fint kretslopp för din jord.

Växternas tillväxt och välmående bygger på att jorden de växer i får kärlek och det går faktiskt förvånansvärt fort att börja förbättra jordens egenskaper.

- En bra jord är viktigt för att lyckas i sin egen trädgård. Att arbeta långsiktigt med att ta hand om och förbättra sin egen jord hemma är inte så krångligt och i denna kursen introduceras man till det kretsloppet säger Filip Johansson. 

Varför satsar GardenR på webbaserade trädgårdskurser?

Intresset för odling och trädgård växer. Det finns ett ökat intresse för att djur och insekter är en del av ekosystemet och många vill plantera växter som ger nektar till bin, fjärilar och andra pollinerare. Fler vill uppnå en hållbar trädgård där det finns en balans mellan skade- och nyttodjur, det är riktigt roligt!  

Tanken med GardenR’s kurser är att de skall vara motiverande och inspirerande, men också enkla och inte kräva att man vill bli fullfjädrad trädgårdsmästare. Formatet är kortare kurser som är fokuserade på ett område så att man snabbt kan komma igång. 

- Kurserna är ett komplement till trädgårdsappen GardenR. Snart tillkommer fler kurser och över tid blir ett brett utbud där man kan utöka sina kunskaper om trädgård och odling fortsätter Filip. 

Vem är den första kursen för?

Kursen är en introduktionskurs på totalt 30 minuter och deltagare få lära sig hur mull, ph och jordmån hänger ihop. Det är 6 st inspirerande videolektioner där Filip visar och beskriver hur man kan göra för att skapa en levande jord och förbättra sina odlingsförutsättningar. Har du precis flyttat och fått en trädgård, eller är du missnöjd med resultatet och tillväxten i din trädgård? Vill du komma igång med kompost och förbättra jorden i din odling hemma? Då kan kursen Jord, Näring och Kompost vara intressant för dig! 

På sidan kurser.gardenr.com kan du läsa mer om kursen Jord, Näring och kompost. Kurserna är utformade på ett sådant sätt att de är tillgängliga för vem som helst, var som helst. Ett litet frågequiz i slutet av varje modul hjälper dig som köper kursen att behålla och stärka din inlärning. 

GardenR Kurser är en del av GardenR som startades 2020 med lanseringen av trädgårdsappen GardenR. 

Adress

Bytaregatan 4D
222 21 Lund
(+46) 46-291 291
info@gardenr.com
Press